Operačná analýza

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch