Manažérska informatika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch