Základy manažmentu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch