Manažérske teórie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch