Aplikácia inteligentných systémov v podnikaní

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch