Teória a prax legislatívy

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch