Teória a prax legislatívy

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Dátum schválenia: 03.02.2022