Advanced Regional Economics and Policy

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2021

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2021