Analýza efektívnosti a produktivity (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Dátum schválenia: 17.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 11.02.2022

Dátum schválenia: 17.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 11.02.2022