Dizertačná práca a jej obhajoba

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum schválenia: 09.02.2023