Manažment inovácií v podniku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch