Korpus ako pomocný nástroj pri translácii a analýze textov v nemeckom jazyku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch