Operačný výskum I (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch