Blockchain a digitálne meny

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní predmetu, by mali byť študenti schopní:
A. Poznať pojmový aparát týkajúci sa blockchainu, digitálnych mien a kryptoaktív, čo je technológia Blockchain a aké má využitie?
B. Poznať definície a technológie súvisiace s blockchainom, čo sú blockchainové aplikácie
C. Poznať rozdiely medzi Blockchain a jednotlivými implementáciami technológie
D. Poznať blockchain prehliadače či iné pridružené nástroje
E. Vysvetliť čo je to ťaženie kryptomien, ako prebieha a na čo je dobré? Aké riziká sú s kryptoaktívami spojené a ako im predchádzať?
F. Analyzovať kryptoaktíva a blockchain aplikácie
G. Používať blockchain aplikácií
H. Spravovať a uschovávať kryptoaktív (BTC - bitcoin, ETH – ether,...)
I. Definovať využitia blockchain technológii v iných oblastiach a aplikáciách
J. analyticky vyhodnotiť jednotlivé implementácie blockchain technológií,
K. analyticky vyhodnotiť jednotlivé implementácie v kontexte právnych a ekonomických aspektov,
L. využívať zručnosti potrebné pri návrhu a implementácii blockchain technológií a kryptoaktív.

Stručná osnova predmetu

1. Úvod do blockchainu, digitálnych mien a kryptoaktív– história, princípy a definície.
2. Bitcoin protokol
3. Ethereum protokol
4. Smart kontrakty
5. Alternatívne kryptoaktíva
6. Kryptomeny v kontexte makroekonómie
7. Technológie druhej vrstvy – Lightning Network, Plasma, State Channels
8. Bezpečnostné aspekty blockchainu
9. Alternatívne využitie blockchain technológií
10. Blockchain v Enterprise prostredí
11. Bezpečnostné aspekty kryptoaktív z pohľadu užívateľa
12. Ekonomické a právne aspekty kryptoaktív a digitálnych mien
13. Decentralizované financie (DeFi), NFTs, a Metaverse v kontexte kryptoaktív

Odporúčaná literatúra

1. HOSP, J.: Kryptomeny Bitcoin, Ethereum, Blockchain, ICO and Co. jednoducho a zrozumiteľne, Tatran, 2018, ISBN 9788022209458
2. ANTONOPOULOS A. : Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain, 2nd edition ISBN: 978- 1491954386, Sebastopol: O’Reilly Media 2017
3. ANTONOPOULOS A., WOOD G. : Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps, ISBN 978-1491971949, Sebastopol: O’Reilly Media 2019
4. NARAYANAN A., BONNEAU J., FELTEN E., MILLER A., GOLDFEDER S. : Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. ISBN: 9781400884155, Princeton University Press 2016
5. AMMOUS S. The Bitcoin Standart. The Decentralized Alternative to Central Banking. 2. s., ISBN: ISBN: 978-1-119-47386-2, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2018

Podmienky na absolvovanie predmetu

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné riešenie úloh počas cvičení a aktivita 20%.
Záverečná úloha 20%, ku skúške je potrebné 51% z tejto povinnosti. Hodnotením projektov sa hodnotia nasledovné výsledky vzdelávania: E., F., G., H., I., J., K., L.
Záverečná skúška - písomná forma, 60% (absolvovanie skúšky znamená získanie min. 51% z hodnotenia skúšky) Testom sa overuje dosiahnutá úroveň výsledkov vzdelávania A., B., C., D., E

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 78
Účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, vypracovanie záverečnej úlohy 13 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.05.2022