Člen org. výboru konferencie, odborné tlmočenie počas konf., spracovanie zborníka statí z vedeckej konf.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch