Člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch