Člen riešiteľského kolektívu v rámci zahraničných výskumných grantových agentúr

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch