AFC - Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí publikované v zborníku (recenzovanom) v cudzom jazyku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch