ADM - Publikácia vo vedeckom časopise indexovanom vo Web of Knowledge (v cudzom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch