Medzinárodné ekonomické vzťahy (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum schválenia: 14.01.2022