Podnikanie v praxi 1 - ENERGETIKA

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Dátum schválenia: 12.10.2023

Dátum schválenia: 12.10.2023