Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum schválenia: 15.12.2022